Επώνυμο : Χρηστάνης
Ονομα : Κίμωνας
Τμήμα : Γεωλογίας
Τομέας : Ορυκτών Πρώτων Υλών
Ιδιότητα : Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Η.Μ.Μ (από 04.11.2016)
Τηλέφωνο : 2610 997 568
Email : christan_at_upatras.gr