Εγγραφή Χρηστών

Για τη χρήση των διευκολύνσεων του Εργαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση για χρήση του SEM, TEM, XRF, Raman και να παρακολουθούν τη σειρά προτεραιότητας του αιτήματός τους στον σχετικό πίνακα της ιστοσελίδας (με εμφάνιση του ονοματεπώνυμου). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2610 996177, 2610969280 και 2610 996212 ή το e-mail: lemm_at_upatras.gr ή να περνούν από το Εργαστήριο, που στεγάζεται στο υπόγειο του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών (χώρος Β / Μ Υ 42).

Εννοείται ότι όταν δημοσιοποιούνται αποτελέσματα προερχόμενα από τη χρήση των διευκολύνσεων του Εργαστηρίου (δημοσίευση, παρουσίαση ή αλλού), πρέπει να γίνεται σχετική μνεία του Εργαστηρίου και του αντίστοιχου χειριστή. Για την ενημέρωση του αρχείου και του ιστοτόπου του Εργαστηρίου, μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων που προέρχονται από τη χρήση των διευκολύνσεών του, κατατίθεται στο Εργαστήριο σχετικό αντίγραφο.

Η σχετικά χαμηλή οικονομική επιβάρυνση των χρηστών είναι απαραίτητη για την κάλυψη μέρους των αναγκών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου οι χρήστες, που θέλουν να ακυρώσουν το ραντεβού τους, παρακαλούνται να ενημερώνουν από την προηγούμενη μέρα. Σε αντίθετη περίπτωση χάνουν τη σειρά τους και χρεώνονται για μια ημέρα 5-ωρης χρήσης.

Oι τιμές για τις διάφορες υπηρεσίες του ΕΗΜΜ έχουν ως ακολούθως:

Α. Χρήστες μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

 

 Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σαρώσεως (SEM)
Ώρα χρήσης μικροσκοπίου  20,00 €
Επικάλυψη δειγμάτων με χρυσό   5,50 €
Επικάλυψη δειγμάτων με άνθρακα   2,50 €

 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (TEM)
Ώρα χρήσης μικροσκοπίου 28,00 € 
Grids καλυμμένα (coated) 5,00 € 
Φωτογραφική πλάκα *8,00 € 
Για συνολικές (μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος) χρεώσεις  από 500 μέχρι 1.000 €, χορηγείται έκπτωση 10% στο ποσό  αυτό, και για χρεώσεις   > 1.000 €, χορηγείται επιπλέον  έκπτωση 15%   στο ποσό πάνω από 1.000 €.

* η αναπροσαρμοσμένη χρέωση ισχύει από 1.4.2019 λόγω μεγάλης αύξησης

της τιμής του φωτογραφικού φιλμ.

Φασματόμετρο Φθορισμού  Ακτίνων  Χ
Δείγμα σε μορφή pellet (WD-XRF) 12,00 €
Δείγμα σε μορφή glass bead (WD-XRF) 15,00 €
Απώλεια πύρωσης 3,00 € 
Μικρής ποσότητας δείγμα loose powder (WD-XRF) 27,00 €
Δείγμα υγρού (WD-XRF) 65,00 €
Μη καταστροφική ανάλυση δείγματος (ED-XRF) 16,00 €

Φασματόμετρο micro-Raman
Ώρα χρήσης 12,00 €

B. Χρήστες εκτός Πανεπιστημίου

 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM)
Ώρα χρήσης μικροσκοπίου (περιλαμβάνεται η επικάλυψη) 50,00 €

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης (TEM)
Ώρα χρήσης μικροσκοπίου (περιλαμβάνονται grids και φωτογραφίες) 100,00 €

Φασματόμετρο Φθορισμού  Ακτίνων  Χ (WD-XRF)
Δείγμα σε μορφή pellet (WD-XRF) 23,00 €
Δείγμα σε μορφή glass bead (WD-XRF) 27,00 €
Απώλεια πύρωσης  6,00 €
Μικρής ποσότητας δείγμα loose powder (WD-XRF) 50,00 €
Δείγμα υγρού (WD-XRF) 120,00 €
Μη καταστροφική ανάλυση δείγματος (ED-XRF) 20,00 €
Για > 20 δείγματα χορηγείται έκπτωση 15%

Φασματόμετρο micro-Raman
Ώρα χρήσης 27,00 €