Επώνυμο: Ξανθοπούλου
Όνομα: Βάια
Θέση: Χειριστής XRF
Όροφος: Υπόγειο Τμήματος Βιολογίας-Μαθηματικού
Τηλέφωνο: +30 2610 2610 996 212
Email: vxanthopoulou_at_upatras.gr
Σύντομο Βιογραφικό:

Ιανουάριος 2012-Σήμερα : Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα  «Assessment of clayey raw material suitability for ceramic production in northern Peloponnese: an archaeometric approach»,  Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σεπτέμβριος 2009-Δεκέβριος 2011 : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», Κατεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών (M.Sc), Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Σεπτέμβριος 2003-Ιούνιος 2009 :  Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Ιούλιος 2002 : Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, Πειραματικό Λύκειο Λάγγουρα, Πάτρα

Ξένες Γλώσσες:

Αγγλική (Επίπεδο C1, Advanced)

Ιταλική (Επίπεδο Β2, CELI 2)

Εμπειρία Υπολογιστή:

Καλή Γνώση Χειρισμού των Λογισμικών Προγραμμάτων:

MS Office 2003, 2007

DIFFRACplus Evaluation

RIGAKU ZSX Primus- Spectrometer

DARWin SP for spec TERRA

Minpet v.2.0

NovaWin V. 11.0+

Adobe Photoshop v.7.0

Corel Draw v.11.0

Μάιος 2013-Αύγουστος 2013 : Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS PLACEMENTS. Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Università degli Studi di Palermo Palermo,  Italy.

Ιανουάριος 2012-Σήμερα :  Συμβάσεις Εργασίας για Επικουρικό Έργο στο Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

Απρίλιος 2011-Μάιος 2011 : Πρακτική Άσκηση στην Πετρογραφία Κεραμικής (Petrography Internship), Institute of Aegean Prehistory Study Center for East Crete (Instap)

Δεκεμβριος 2008- Ιανουάριος 2011 :  Τηλεφωνική Υποστήριξη (Agent), Data Research and Consulting, Πάτρα

Διδακτική Εμπειρία:
 • Απρίλιος – Ιούνιος  2015 : Assistant Lab at course “The examination of Ceramic Materials: approaches to archaeological ceramics”, Department of Mechanical Engineering, Delft University of  Technology (TU Delft), The Netherlands
 • Ιανουάριος 2012-Σήμερα : Επικουρικό έργο με αντικείμενο του Τομέα Ο.Π.Υ. στο πλαίσιο του μαθήματος «Βιομηχανικά Ορυκτά», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ιανουάριος 2012-Σήμερα :  Επικουρικό έργο με αντικείμενο του Τομέα Ο.Π.Υ. στο πλαίσιο του μαθήματος «Πετρολογία Μαγματικών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ιανουάριος 2012-Σήμερα : Επικουρικό έργο με αντικείμενο του Τομέα Ο.Π.Υ. στο πλαίσιο του μαθήματος «Μεταμορφισμός στον Ελλαδικό Χώρο», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ιανουάριος 2012-Σήμερα : Επικουρικό έργο με αντικείμενο του Τομέα Ο.Π.Υ. στο πλαίσιο του μαθήματος «Μέθοδοι Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων», Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνέδρια:
 • 24-26 Σεπτεμβρίου 2015 : 14th European Meeting on Ancient Ceramics (EMAC), Αθήνα
 • 29 March-3 April. 2014 : Powder Diffraction & Rietveld Refinement School, Department of Chemistry, University of Durham, Durham, United Kingdom
 • 24 Οκτωβρίου 2012 : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών (Β.Κ.Π.)
 • 19-20 Οκτωβρίου 2012 : Συμπόσιο Υδρογονανθράκων Δυτικής Ελλάδος: από το Μύθο στη Πραγματικότητα, Παράρτημα ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Πελ/νησου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
 • 1-5 Οκτωβρίου 2012 : International Earth Science Colloquium on the Aegean Region IESCA 2012, Dokuz Eylül University, Izmir
 • 10-15 Ιουλίου : Θερινό Σχολείο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας «Micro- And Nano- Structural Characterization οf Materials, Focused οn Electron Microscopy, Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ - NETFISIC Funded by the European Commission FP7
 • 26-27 Μαΐου 2012 : 5Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας, (ΘΕΡΜΑ 2012), Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2012
 • 25 Μαΐου 2012 : 1Ο Σχολείο Θερμικής Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας (ΘΕΡΜΑ 2012), Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2012
 • 26 Απριλίου 2012 : Σεμινάριο «Shale Gas Perspectives» European Association of  Geoscientists and Engineers (EAGE) and Department of Geology of the University of Patras, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2012
 • 29 Μαρτίου 2012 : Ενημερωτικό - Επιστημονικό Σεμινάριο Θερμικής Ανάλυσης, ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ, Πάτρα 2012
 • 17-21 Οκτωβρίου 2011 : Training Course «Physical and Chemical Properties of Clays and Archaeological Ceramics», Narnia, Funded by the European Commission FP7-NCSR Demokritos
 • 13 Φεβρουαρίου- 4 Δεκεμβρίου 2011 : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως (ΚΕΔΒΜΑΠ) με τίτλο “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
 • 22-29 Αυγούστου 2010 : Grundtvig Workshop «Walking, Watching, Talking and Reflecting», Vilnius, Lithuania
 • 19-22 Μαΐου :  10Ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας «PLANET EARTH: GEOLOGICAL PROCESSES & SUSTAINABLE DEVELOPMENT», Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα 2010
 • 17 Οκτωβρίου-20 Μαΐου : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Δια Βίου Μάθησης) με τίτλο “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Διδαχθείσες Ενότητες:1) Το Φυσικό Περιβάλλον, Οικολογία και Ατμόσφαιρα, Κλιματική Αλλαγή, 2) Υδάτινοι Πόροι και η Διαχείριση τους, 3) Απόβλητα και η Διαχείριση τους, 4) Ενέργεια και Περιβάλλον, 5) Αειφόρος Ανάπτυξη,
Δημοσιεύσεις:
 • Dora Katsonopoulou, Ioannis Iliopoulos, Stella Katsarou and Vayia Xanthopoulou (2016). Craftsmanship of big storage pithoi in the Early Helladic settlement of Helike, Achaea. In: Proceedings, British Archaelogical Reports, of 6th Symposium of the HellenicSociety for Archaeometry .
 • V. Xanthopoulou, L.F.H.C. Jacobs, D. Braekmans and I. Iliopoulos (2015). Assessment of Clayey Raw Material Suitability for Ceramic Production, from Northern Peloponnese, Greece: Preliminary Results. In: Proceedings of EMAC 2015, special issue of Journal of Archaeological Science (in Press).  14th European Meeting on Ancient Ceramics, 24-26 September 2015, Athens- Greece.
 • Iliopoulos, I. and Xanthopoulou, V., (2013). Ancient Ceramic Technology During Early Bronze Age in Helike. A Petrographic and Chemical Approach (in press). In: Katsonopoulou D. (ed.), Proceedings of the Fifth International Conference. Poseidon, God of Earthquakes and Waters-Cult and Sanctuaries. Fifth International Conference, Aigion, October 4-6, 2013.
 • Xanthopoulou, V., Katsarou-Tzeveleki, St., Katsonopoulou, D., and Iliopoulos, I. (2013). Petrographic and Geochemical Characterisation of Early Bronze Age Artifacts from Helike, Northwestern Peloponnese, Greece. EMAC 2013: European Meeting on Ancient Ceramic. University of Padova, Padova, Italy. September 19- September 21, 2013.
 • Xanthopoulou, V., Passa, K.-S., and Iliopoulos, I., (2012). The application of Cathodoluminescence in Early Helladic Pottery from Helike, Achaia, Greece. IESCA 2012: International Earth Science Colloquium on the Aegean Region. Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey. October 1, 2012 – October 5, 2012.
 • Katsarou, S., Katsonopoulou, N., Iliopoulos, I., Tsolis-Katagas, P. and Xanthopoulou, V., Ceramic Technology of Houseware and Storage Pithoi in the Early Helladic Settlement of Ancient Helike, Achaea, Greece. In: Zacharias N. (ed.). Proceedings of 2nd Symposium, Archaeological Research and New Technologies Department of History, Archaelogy and Cultural Resource Management, University of Peloponnese Kalamata, Greece, 21-23 October 2010.
 • Iliopoulos, I., Xanthopoulou V. and Tsolis-Katagas P., A Petrographic Assessment of Houseware and Storage Pithoi in the Early Helladic Settlement of Helike, Achaea, Greece. In: Katsonopoulou D. (ed.). Proceedings of the Fourth International Conference. Ancient Helike and Aigialeia. Protohelladika: the Southern and Central Greek Mainland. Fourth International Conference, Nikolaiika, Diakopton, 1-3 September.
Εργασίες:
 • Δεκέμβριος 2011 : «Τεχνολογική Μελέτη της Πρωτοελλαδικής Κεραμικής της Ελίκης, Αχαΐα», Επιβλέπων: Επίκουρος Καθ. Β. Τσικούρας – Συνεπιβλέπων: Λέκτορας Ι. Ηλιόπουλος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον», Κατεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ιούνιος 2009 : «Γεωχημική Σύγκριση του Τόφφου της Καλύμνου με της Κω», Επιβλέπων: Καθηγήτρια Κ. Σέυμουρ, Πτυχίο Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πατρών.
Εργαστηριακές Εκθέσεις: Πασσά Κ.-Σ. και Ξανθοπούλου Β. (2012). Εργαστηριακό εγχειρίδιο λειτουργίας του Nova 2200e Surface Area and Pore Size Analyzer. Εργαστήριο Έρευνας Ορυκτών και Πετρωμάτων, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Ερευνητικά Προγράμματα:

Ιανουάριος 2011-2014 : «Τεχνολογική Μελέτη της Πρωτοελλαδικής Κεραμικής της Ελίκης. Ορυκτολογική – πετρογραφική – γεωχημική προσέγγιση», Καραθεοδωρή 2011-2013,  Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Πατρών

Εδικές Γνώσεις:

24 Ιουνίου 2013-9 Ιουλίου 2013 : Εκπαίδευση στη Φθορισιμετρία Ακτίνων Χ (X.R.F.), Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Università degli Studi di Palermo Palermo, Italy.

15 -24 Ιουλίου 2013 : Εκπαίδευση στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία (S.E.M.), Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM), Università degli Studi di Palermo Palermo, Italy.

9-13 Σεπτεμβρίου 2013 : Εκπαίδευση στην Φασματοσκοπία Εγγύς Υπέρυθρου (N.I R.), Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Γνώσεις διεξαγωγής αναλύσεων ορυκτών και πετρωμάτων :

Φθορισιμετρία Ακτίνων Χ (X.R.F.) , Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (X.R.D.)

Ειδική Επιφάνεια (B.E.T.) και Ποροσιμετρία

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία και Μικροανάλυση (S.E.M.)

Καθοδοφωταύγεια (CL), Οπτική Μικροσκοπία

Φασματομετρία Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

Φασματοσκοπία Εγγύς Υπέρυθρου (N.I.R.)

Μέλος: Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Γ.Ε.Ω.Τ.Ε.Ε.)
Πλήρες Βιογραφικό :