Στη Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) συμμετέχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής Προγραμματισμού, καθώς επίσης και από ένα μέλος ΔΕΠ από τα Τμήματα Χημικών Μηχανικών, Γενικό, Μηχανολόγων Μηχανικών και Ιατρικής. Για την επόμενη τριετία τα μέλη της ΣΕ, που εκπροσωπούν τα συγκεκριμένα Τμήματα, είναι:

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τμήμα Τηλέφωνο E-mail
Δέσποινα Δεληγιάννη Αναπλ. Καθηγήτρια Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών  2610 969489

deligian_at_mech.upatras.gr

Πέτρος Κουτσούκος Καθηγητής Χημικών Μηχανικών  2610 997265 pgk_at_chemeng.upatras.gr
Βασιλική Μπράβου Επίκ. Καθηγήτρια Ιατρικής 2610 969194 vibra_at_upatras.gr