Την Eπιτροπή Προγραμματισμού του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας & Μικροανάλυσης απαρτίζουν οι:

  

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τμήμα Τηλέφωνο

E-mail

Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επίκ. Kαθηγητής Γεωλογίας 2610 997926

morel_at_upatras.gr

Ιωάννης Κούτσελας Επίκ. Καθηγητής Επιστήμης Υλικών 2610 969912 ikouts_at_upatras.gr
Ειρήνη Μαργιωλάκη Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογίας 2610 997408 imargiola_at_upatras.gr
Χριστίνα Παπαδοπούλου Επίκ. Kαθηγήτρια Χημείας 2610 997135 cpapado_at_chemistry.upatras.gr
Δημήτριος Σκαρλάτος Αναπλ. Καθηγητής Φυσικής 2610 997475 dskar_at_physics.upatras.gr