Φόρμα Αίτησης Ανάλυσης Δειγμάτων στο R.A.M.A.N.

Μετά την αποστολή της αίτησης παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την Δρ. Βάγια Ξανθοπούλου στο τηλέφωνο 2610 996177 κατά το διάστημα ( ώρες 09 : 00 - 10 : 00 & 14 : 30 - 15 : 00 ). Διαφορετικά περάστε από το Εργαστήριο, προκειμένου να συνεννοηθείτε με τον αρμόδιο χειριστή για την προετοιμασία των δειγμάτων. Για οιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση lemm@upatras.gr. Η Επισήμανση με ( * ) δεικνύει ότι η παράμετρος αυτή απαιτείται. Στην αντίθετη περίπτωση η φόρμα δεν υποβάλλεται και απορρίπτεται. Όνομα και email Επιστημονικού υπεύθυνου δεν συμπληρώνονται από μέλος Δ.Ε.Π. και εξωτερικό χρήστη. Η αποστολή των στοιχείων ολοκληρώνεται μόνο έπειτα από την επιτυχή πληκτρολόγηση του κωδικού.

Η αποστολή των στοιχείων ολοκληρώνεται μόνο έπειτα από την επιτυχή πληκτρολόγηση του κωδικού.


*Πληκτρολογείστε τον εμφανιζόμενο κωδικό*